O nama

Udruga za pomoć djeci i mladima Radost osnovana je 1. lipnja 2012. godine. Udruga je osnovana s ciljem pružanja pomoći djeci i mladima, organiziranja raznih pomoći za potrebe djece i mladih te zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva. Svrha djelovanja Udruge je humanitarno-socijalno-edukativni rad, poboljšanje kvalitete života djece i mladih te pružanje adekvatne pomoći u svim aspektima života. Djelatnosti Udruge, sukladno Statutu udruge su: okupljanje i organiziranje djece i mladih na području na kojem djeluje, poticanje i organiziranje obavljanja kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih i edukativnih aktivnosti, vođenje brige o djeci i mladima na području humanitarno-socijalne zdravstvene zaštite, vođenje brige o opskrbi djece i mladih sa raznim potrepštinama koje su im potrebne za svakodnevni život te pomaganje pri nabavci potrebnih stvari i opreme, organiziranje raznih aktivnosti za prikupljanje financijskih i  drugih sredstava za potrebe pomoći djece i mladih u skladu sa zakonskom regulativom RH, poticanje i organiziranje stručnih predavanja i promocija, organiziranje izdavačke djelatnosti te poticanje raznih aktivnosti oko osmišljavanja sadržaja za igru djece i mladih. Osim navedenih djelatnosti, udruga će lokalnoj upravi i samoupravi i drugim institucijama sugerirati izvaninstitucionalni odgoj djece i mladih na našem području koji je bitan kako bi djeca i mladi odrasli u kvalitetne osobe, a posebno voditi brigu o djeci i mladima iz seoskih naselja.

Predsjednik: Darinko Soldo