JAVNA TRIBINA: Poticanje dijaloga o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici u sklopu projekta “Mali dom kulture”

U sklopu projekta Kulturno umjetničkog društva Svilenka iz Buka “Mali dom kulture” u partnerstvu s Gradom Pleternicom održana je tribina o poticanju dijaloga o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici.

Na tribini, održanoj 25.5.2022., sudjelovali su pripadnici ciljanih skupina te predstavnici javne vlasti i civilnog sektora koji su nešto više rekli o EU projektima u ruralnim sredinama te održivosti civilnog sektora. Tijela javne vlasti predstavljala je gradonačelnica Grada Pleternice, gđa. Marija Šarić, direktorica poduzetničkog centra gđa. Barbara Rudež kao predstavnica potporne institucije i voditeljica ureda za financije, trgovinu i opće poslove u Poduzetničkom centru Pleternica kao predstavnica financijskog sektora u radu s udrugama civilnog društva gđa. Anita Nikić. Kao predstavnici civilnog sektora sudjelovala je predsjednica KUD-a Svilenka, gđa Branka Leist i tajnik Udruge za pomoć djeci i mladima Radost kao “glas” djece, mladih i osoba s invaliditetom, gosp. Tomislav Stojčević.

Javna tribina dala je odgovore na značenje EU projekata u ruralnim sredinama, značenju EU projekata namijenjenih očuvanju kulturne baštine i tradicije te ulozi udruga i potpornih institucija u izgradnji mostova između lokalne zajednice, civilnog sektora i EU.

Sudionici tribine su nesebično podijelili svoja iskustva i potaknuli javnost na aktivno uključivanje u rad zajednice i društvena zbivanja. Javna tribina završila je obilaskom zgrade “Mali dom kulture” te pozdravima do neke nove tribine.