Zajedno kreiramo Plan razvoja Grada Pleternice 2021.-2027.

Grad Pleternica kao nositelj izrade te Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. kao autor
Plana razvoja, isti izrađuju na temelju metodologije izrade propisane Zakonom o
sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17).

Predstavnici raznih sektora dobili su priliku sudjelovali na okruglom stolu dajući svoje prijedloge i goruće probleme s kojima se svakodnevno susreću, a koje bi se usmjerile budućim aktivnostima na korist svih stanovnika i subjekata koji djeluju na području Grada.

Udruga za pomoć djeci i mladima Radost predstavila je probleme i konstruktivnim prijedlozima dala kvalitetna rješenja koja će biti na uzajamnu korist Gradu Pleternici i svih njenih građana. Prijedlozi su opravdani te uvaženi pri kreiranju Plana razvoja Grada Pleternice 2021.-2027.

Prikupljene ideje i prijedlozi služiti će ažuriranju postojeće baze projekata koja će biti osnova za kandidiranje programa za sufinanciranje i provedbu.

Okrugli stol održan je u prostoru Interpretacijskog centra Terra Panonica, 25. svibnja 2022. u 15 sati.