Obavijest

Obavještavamo sve članove Udruge za pomoć djeci i mladima Radost  te sve druge zainteresirane građane o uslugama koje udruga obavlja:

  • usluge servisiranja računala
  • usluge pisanja projekata
  • razne administrativne usluge.

Za usluge se možete obratiti na adresu Udruge Radost te kontakt telefon i e-mail.